Manglende vurdering

Hvis skyss- eller utleiebookingen ikke har blitt riktig gjennomført, har man ikke mulighet til å vurdere (anbefale) den andre brukeren. Som sjåfør/utleier skal du derfor alltid sørge for å akseptere skyssanmodninger og lejebookinger, akkurat som at passasjer/leietaker skal sørge for at bilist/utleier aksepterer anmodningen din.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss