Minstepris for utleie

Du bestemmer selv dagsprisen for leie av bilen din - det kan gjøres når du oppretter bilen og i biloversikten din. Som minimum skal leietaker betale for for 4 timers leie, også selv om det bookes for kortere tid. Leietaker betaler deretter timesvis før det dreier seg om dags- og ukespris avhengig av lengde.

Du bestemmer selv hvilke forespørsler du vil akseptere. Du kan også sette en minsteperiode for utleie hvis du for eksempel vil leie minst i ett døgn.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss