Egenandel

Leietaker (ikke utleier) har en egenandel på 12.000 kr eller 6.000 dersom det tilkjøpes redusert egenandel. 

Ved bortkomst av bil har dog eier en egenandel på 5% av bilens markedsverdi, dog minimum kr. 10.000,-.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss