Egenandel

Leietaker (ikke utleier) har en egenandel på 5.500 kr eller 1.500 dersom det tilkjøpes redusert egenandel. Egenandelen er 2.000 kroner ved bytte av rute, ingen egenandel ved reparasjon. Ett av våre avtaleverksteder må benyttes hvis ikke annet er avtalt med selskapet.

Ved bortkomst av bil har dog eier en egenandel på 5% av bilens markedsverdi, dog minimum kr. 10.000,-.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss