Leasing: Inkluderte kilometer

20 000 kilometer i året er inkludert i leasingavtalen. Hvis du overskrider dette, avregnes det med 1 krone pr kilometer. 

Man får ikke erstatning for kilometer til gode ved avlevering av bil.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss