Bompenger

Leietaker skal betale for bompenger som påløpes under et leieforhold. Dersom det lar seg gjøre, skal leietaker melde ifra om påløpte bompenger ved tilbakelevering av bil og oppfordre til oppgjør kontakt eller ved bankoverførsel.

Registreres bompenger ved avlevering i leiekontrakten via vår app, trekkes beløp fra det betalingskortet som var registrert ved bookingen av bilen. Leietakeren får informasjon om automatisk trekk for bompenger, både på sms og mail, der pris blir opplyst. Beløpes trekkes siden sammen med betalingen for bookingen, 24 timer etter leieforholdet avsluttes.

Hvis bompengebeløpet er ukjent eller oppgjør ikke lar seg gjøre, tar utleier bilde/kopi/skjermdump av regningen og sender til support@gomore.no som sørger for at betaling finner sted.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss