Bompenger, parkeringsbøter og andre kostnader

Som regel anbefaler vi at bileier fjerner autopass og liknende fra bilen, sånn at leietaker hefter for disse kostnadene selv. Dersom dette ikke er praktisk mulig eller om disse kostnadene påløpes automatisk og ikke manuelt, foreslås følgende løsninger:

- Bileier og utleier blir enige om antatte ekstrakostnader før leiemålets start, og legger dette inn i totalprisen. Dette gjøres enkelt ved at bileier justerer døgnprisen på bilen.

- Dersom utleier får en regning etterfølgende, tar han/hun bilde av regning og sender til GoMore Support (support@gomore.com). Vi håndterer belastning av leietakers betalingskort, og sørger for at utleier får pengene snarest mulig.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss