Når bilen leveres tilbake

Når leieforholdet er over, og du skal ta imot bilen, er det et par ting du skal huske på:

Bilens stand: Du og leietaker skal sjekke at bilen er i den samme stand som da leieforholdet startet. Dersom det er skjedd en skade under leieforholdet, skal leietaker fylle ut en skademelding, og saken overføres til vårt forsikringsselskap. 

Kjørte kilometer: Hvert leieforhold inkluderer 150 km/pr.dag - og leietakere kan kjøpe ekstra kilometer ved booking av bil. Når bilen tilbakeleveres, skal partene føre total kilometerstand i leiekontrakten, og eventuelle overkjørte kilometer vil vise seg i denne avregningen. Som hovedregel skal utleier og leietaker utlikne denne differansen mellom seg. Dersom det ikke skjer, bes utleier kontakte support@gomore.no, så skal vi være behjelpelige med overføring av penger.

Drivstoff: Bilen skal leveres med samme mengde drivstoff som ved starten av leieforholdet, jamfør Leiekontrakten. Dersom det foreligger manglende drivstoff, skal leietaker betale for dette og som hovedregel skal utleier og leietaker gjøre opp dette seg imellom. Dersom dette ikke skjer, bes utleier kontakte support@gomore.no og oversende regning for påfyll av manglende drivstoff, så skal vi være behjelpelige med overføring av penger.

Bompenger og bøter: Alle kostnader relatert til leieforholdet skal betales av leietaker. Dersom det påløper bompenger, bøter eller andre kostnader, skal utleier sende bilde av faktura/kvittering, så skal vi sørge for at vedkommende får beløpet overført til sin konto.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss