Når bilen skal leveres tilbake

Når leieforholdet er over og du skal levere tilbake bilen, er det et noen ting du skal huske på:

Bilens stand: Du og utleier skal bekrefte at bilen er i den samme stand som da leieforholdet startet. Dersom det er skjedd en skade under leieforholdet, skal leietaker fylle ut en skademelding, og saken overføres til vårt forsikringsselskap. 

Kjørte kilometer: Hvert leieforhold inkluderer 150 km/pr.dag - og leietakere kan kjøpe ekstra kilometer ved booking av bil. Når bilen tilbakeleveres, skal partene føre total kilometerstand i utleiekontrakten, og eventuelle overkjørte kilometre vil vise seg i denne avregningen. Som hovedregel skal utleier og leietaker utlikne denne differansen mellom seg. 

Drivstoff: Bilen skal leveres med samme mengde drivstoff som ved starten av leieforholdet, jamfør utleiekontrakten. Dersom det foreligger manglende drivstoff, skal leietaker betale for dette. Utleier og leietaker gjør opp seg imellom.

Bompenger og bøter: Alle kostnader relatert til leieforholdet skal betales av leietaker. Dersom du ikke har kontroll over påløpte kostander og ikke får gjort opp for deg, vil GoMore kontakte deg angående fakturering.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss