Ved overlevering av nøkler

Når du er i ferd med å gjennomføre et utleie, et det litt å huske på:

Utskrift og føring i Informasjonsheftet: 

På denne siden finner du Informasjonsheftet. Den skal ligge i hanskerommet ved alle leieavtaler via GoMore. Skriv ut her: https://gomore.no/accounts/cars

Leiekontrakt:

Leiekontrakten skal fylles ut og undeskrives av både utleier og leietaker før leiestart. Det kan gjøres i app eller på fysisk papir. Leiekontrakten benyttes til å notere eventuelle skader på bilen, antall kjørte kilometer og bilens drivstoffmengde.

Førerkort:

Du skal forsikre deg om at leietaker er den han/hun oppgir seg å være, og sjekke førerkortet til vedkommende.

Avlevering og instruksjoner:

Dersom bilen trenger noen instruksjoner, eller om du har noen preferanser mht. avlevering, kan dette være et godt tidspunkt å gi beskjed.

Ellers oppfordrer vi leietaker og utleiere til å notere seg hverandres nummer (disse finnes også på  GoMore), så en lettere kan kommunisere i løpet av leieforholdet, dersom det skulle være behov for det.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss