Kjøring i utlandet

Forsikringen gjelder i Norge samt i Europa og i de land utenfor Europa som er tilsluttet ”Grønt kort ordningen”. 

Forsikringen gjelder utenfor Norge hvis det er kjøpt dekning for utenlandskjøring og det fremgår av leieavtalen. Grønt kort Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort for motorkjøretøy. Det grønne kort er dokumentasjon på at det foreligger lovpliktig ansvarsforsikring for eier/bruker under kjøring i utlandet.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss