Betaling for avlyst leieavtale

Leietaker skal ikke betale dersom avlysningen skyldes faktorer ved utleiers forhold. Dersom du har inngått en leieavtale du er nødt til å gå bort ifra, skal du huske å avlyse tidligere enn 3 timer før leiestart. Hvis du ikke gjør det, overføres full betaling for leien til utleier.

Vi overfører penger først 24 timer etter endt utleie, og hvis leietaker ikke overtar bilen til avtalt tid, skal vedkommende kontakte GoMore på support@gomore.no eller på 21 98 48 98.

Utleier kan avlyse helt inntil leieavtalens start, men skal betale servicegebyr (15%) hvis avlysningen skjer mindre enn 3 timer før leieforholdets start.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss