Reservasjon av penger fra bankkonto

Når penger er reservert på kontoen din selv om du ikke fikk leiebil, skyldes det at beløpet er reservert på bankkontoen din selv om vi har trukket retten til å gjennomføre transaksjonen. 

Da er det ikke lengre GoMore, men kortutsteder, som fastholder reservasjonen. Hvor lenge den ligger reservert, varierer fra bank til bank. I de fleste tilfeller kan vi framskynde prosessen dersom du kontakter support@gomore.no eller 21 98 48 98.

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss