Utskrift av leiekontrakt

Leiekontrakten skal fylles ut og underskrives av utleier og leietaker før leiestart for hvert utleie via GoMore. Leiekontrakten kan fylles ut på utleiers telefon via  app'en vår:

I leiekontrakten skal det noteres eventuelle skader ved leiestart, antall kjørte kilometer & drivstoffnivå samt signaturer.

Skjermbildet av leiekontrakt i app'en nedenfor viser at du starter kontrakten ved å trykke "Start overlevering". Du finner den i "Leieoversikt":

Dersom utleier ikke har en iPhone- eller Android-telefon, kan fysisk leiekontrakt skrives ut og signeres for hånd. Kontrakten finnes under "Leiedokumenter" i biloversikten din

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss