Skademelding

Bilens eier har ansvar for å kontrollere at bilen blir tilbakelevert i samme stand som ved henting. Dersom bilen har blitt skadet er det bileierens ansvar å notere skaden(e) i leiekontrakten ved tilbakelevering, samt at leietaker og utleier signerer avtalen. 

Eventuelle skader som omfattes av vår forsikring skal umiddelbart eller senest 14 dager etter leieperiodens slutt meldes av leietakeren ved utfylling av et skademeldingsskjema.  

Behøver du mer hjelp? Kontakt oss Kontakt oss