Betaling og inntjening

Hvordan betales leien, hvordan og når utbetales penger m.m